ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО МУЗИКА    КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
      КОНСУЛТАЦИИ ПО ХОРЕОГРАФИЯ
   

График

за консултации на ученици от VII клас

за подготовката им за изпит

за проверка на способностите по МУЗИКА

 

дата

час

учител

16.06.2020

(вторник)

10:00 12:00

Венелин Мутафчиев

14:00 16:00

Венелин Мутафчиев

18.06.2020 г.

(четвъртък)

10:00 12:00

Радостина

Манева

14:00 16:00

Галин

Ганчев

19.06.2020 г. (петък)

10:00 12:00

Галин

Ганчев

14:00 16:00

Дарина

Докторова