Бъди информиран
 Толерантност
 Eвропейски проект
 Превенции
 Педагогически съветник

 

    На 18.10.2012 год. се проведе открит урок на тема "Бъди информиран, а не експлоатиран” във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора – 18 октомври. Ученици от осмите класове на гимназията получиха информация относно проблема "трафик на хора", „съвременно робство”, бяха свидетели на демонстрация "колко лесно е да бъдем въвлечени в трафик" и чуха историята на едно „пострадало” момиче.

Ние, Аделина, Мартина, Цветина, Маргарита и Мартин, систематизирахме информацията и я предадохме така, че да може да се разбере и възприеме от учениците като наистина сериозен проблем. Ние положихме тези усилия,  за  да бъдат достатъчно информирани и по-предпазливи.

Аделина Демирева, Мартина Костова,  Цветина Виденова 11б

Маргарита Спасова 11а

Мартин Иванов 11ж - членове на училищния превантивен клуб