Бъди информиран
 Толерантност
 Eвропейски проект
 Превенции
 Педагогически съветник

 

    Ученици от ХІ клас на НГХНИ „К. Преславски” взеха участие в пилотно обучение в ключови компетенции по европейския проект SOS.NET: SOCIAL SKILLS TRAINER – NEW QUALIFICATION FOR EUROPEAN TEACHERS. По този проект се работи в пет европейски държави: Чехия, Румъния, Португалия, Турция и България.

Целта на проекта е да бъдат обучени общо 1000 ученици за придобиване на знания и усвояване на умения в шест ключови компетенции.

Изявилите желание ученици бяха обучени през м. януари и февруари 2012 г. и получиха сертификати за следните компетенции:

Ефективна комуникация – 15 ученици

Предприемачество – 15 ученици

Разрешаване на проблеми – 11 ученици

Отзивите на обучителите от АРЕТА ЕООД по отношение на организацията,  участието и отношението на учениците са много добри.