Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 

   Един от основните профилиращи предмети в гимназията, преподаван интересно от специалисти историци. Част от обучението е запознаване с особеностите на историческите периоди, както и с влиянието им върху нашата култура и традиции. Участието в археологически разкопки, посещението на музеи и работата с документи внася допълнителна емоция в подготовката на учениците. Подготовката гарантира реализация във всички български университети.

 

Учители:  
 

 

  Валерий Тодоров   

 

Катерина Раличкова          Ваня Симеонова

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Петър Боляров  

   


Росен Панайотов