Константин Янков
Заместник-директор
 по
административната дейност


 

                                                         КОНТАКТИ

                                           Директор: 052 / 622-303

                                           Заместник-директор: 052 / 622-334

                       Канцелария: 052 / 622-337                         факс: 052 622 303

                                                                                                         mail:  nghni_varna@abv.bg