Заместник-директор
по учебно-творческата дейност
 

 


Заместник-директор
по учебната дейност

 

Константин Янков - заместник-директор АСД.

 


 

                                                         КОНТАКТИ

                                           Директор: 052 / 622-303

                                           Заместник-директор: 052 / 622-334

                       Канцелария: 052 / 622-337                         факс: 052 622 303

                                                                                                         mail:  nghni_varna@abv.bg