Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
   Pearson–Longman  
   Национално състезание   Вечер на чуждите езици   "Къде съм аз?"   Рибата-приказен герой   Проект в Ойскирхен   Ден на руския език   Etwinning   Съвременни чужди езици

      
           Участието в международния проект е чудесна възможност да се опознае добре културата на европейските страни и чрез знанията за многообразните им културни различия
да се осъзнае собствената културна идентичност като предпоставка за бъдещо сътрудничество и толерантно съвместно общуване. Обмяната на опит с други училища от Европа ще помогне на учениците в гимназията да обогатят социалните си умения за интеграция в многообразната европейска общност.

 

 

 

     Обложка за CD с филма за НГХНИ „Константин Преславски”– рисунка Мария Светлинова Хе