Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 
 Бъди информиран
 Толерантност
 Eвропейски проект
 Превенции
 Педагогически съветник

 

    На 4 юни /събота/ по инициатива на ученици от 5д клас, подкрепена от всички петокласници, се организира почистване на площи в централната част на града. Включиха се 80 ученици. Почистени бяха следните райони:

-         5б клас с класен ръководител г-жа П. Петрова – около спирка “Нептун”

-         5в клас с класен ръководител г-жа Сн. Трайкова – около църквата “Св. Петка”

-         5г клас с класен ръководител г-жа А. Маркова – около Историко-художествения музей

-         5д  клас с класен ръководител г-жа И. Радева – коло НГХНИ “К. Преславски”

Чували за отпадъците бяха осигурени от Сектор “Екологичен контрол” към Дирекция “Осигуряване и опазване на обществеиния ред” – Община Варна.