Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 
 Бъди информиран
 Толерантност
 Eвропейски проект
 Превенции
 Педагогически съветник

 

   

 

 


 

Рубрика: „ Ние сме различни, защото......”:

● сме позитивни и толерантни!

● другите не са ни безразлични!

● умеем да се отнасяме с уважение!

В нашето училище взаимното уважение е ценност. Имаме специални часове , които са различни от познатите в класната стая. Точно на 16 ноември, 2011г. проведохме такъв час.

клип

На 16 ноември 1995 година държавите членки на ЮНЕСКО приемат Декларация с принципите на толерантността. Година по-късно Генералната асамблея на ООН предлага ежегодно на тази дата да се отбелязва Международният ден на толерантността.

Какво е толерантност? 

"Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност."
Всеки човек е личност, всеки човек е ценен. Негово изконно право е да бъде уважаван.Трябва да помним,че:
"Толерантност - това не е отстъпка, снизхождение или примиряване. Толерантност - това е преди всичко активно отношение, формиращо се на базата на признаването на универсални права и основни свободи на човека."
Нетърпимостта е противоположното на толерантност. На нетърпимостта се противодейства чрез възпитание в дух на толерантност. "Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите. ".
Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има да изразим себе си.