НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
Катедри

 

ХРОНОЛОГИЯ

на темите на Националната конференция

по литература, история и философия

в НГХНИ - Варна
 

2011 година - „Човекът и времето - диалог и мълчание“

2010 година - „Духът не познава граници“

2009 година - „Аз-ът – идентичност и анонимност“

2008 година - „Свободният избор възвисява духа“

2007 година – „Национална идентичност и глобализъм“

2006 година - „Националният идеал“

2005 година - „Светът в стремежа си към равновесие“

2004 година - „Българският национален идеал“

2003 година - „Се разбуди и народот/ от сон тежок и темен“

2002 година - „Символите в човешкото познание“

2001 година - „Християнството - ценност и самосъзнание“

2000 година - „Човек, време, мит“

1999 година - „ХХ век - силата на словото“

1998 година - „Литературата - живот във виртуалния свят“

1997 година - „Литературата - един възможен свят“ /литература/

     „Общество и нравствени ценности“ /философия/

1996 година - „Наследство и перспективи на съвременния литературен процес“