Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
   Учебни профили
 Катедра хореография
   Видео

 

                    

                Хореография

паралелка с изучаване на хореография (V-VIII клас)

паралелка с профил „Изкуства” – Хореография (IX–XII клас)

 

Профил „Изкуства” – Хореография (Български народни танци) е разкрит в НГХНИ „Константин Преславски” през 2006 г. Обучението се осъществява в осемгодишен курс, разделен на две основни нива. През първите 4 години целта на учителите е да се изградят основните качества и умения у бъдещите изпълнители. Второто ниво има за задача учениците да усвоят танци от етнографските области в България, като се започне от Северняшката, Шопската, Тракийската и Родопската област, Добруджанската и се завърши с Пиринската.

Усвояването на стъпките, стила и характера на танците от всяка една фолклорна област допринася за развитието и усъвършенстването на различни страни от цялостното формиране на бъдещите танцьори. Северняшките танци, със своята лекота и отчетлив ритъм, носят пъргавина; шопските танци усъвършенстват бързината при работа с краката; в тракийската ръченица се развиват техническите умения, като се обръща внимание на ръцете и корпуса; добруджанските танци развиват амплитуда и енергичност и доразвиват играта на тялото и раменете. Пиринските танци се отличават с висока емоционална наситеност и дълбок вътрешен заряд. Именно при тях проличават в най-голяма степен постигнатата виртуозност и артистична зрялост.

Наред с българските народни танци се изучават класически танц, импровизация, етнография, разчитане и описание на танца, народна музика.

За съвременния професионален танцьор, независимо в каква сфера и жанр ще се реализира, заниманията с класически танц са задължителни. В часовете по класика се усъвършенстват техническите умения, постановката на корпуса и културата на сценично поведение. Останалите от изброените специални предмети са абсолютно необходими за цялостното изграждане на съвременния танцов артист не просто като изпълнител, а като познавач, ценител и творец.

Концертните изпълнения, в които участват ученици от всички класове, се подготвят в часовете по танцов ансамбъл. Танцът е неразделно свързан с музиката. Екипността във взаимоотношенията между хореограф и корепетитор е изключително важна за добрата атмосфера и високите резултати в процеса на обучение. Музикалният съпровод в часовете по български народни танци е на акордеон, а в часовете по класически екзерсис – на пиано.

Приемът на нови ученици в паралелките профил „Изкуства” – Хореография (Български танци) се извършва след завършен IV клас. Освен стандартните за всеки един танцьор качества като фигура, гъвкавост и отскокливост, за бъдещите изпълнители на български народни танци пъргавината и чувството за ритъм са от първостепенна важност.

 

Приемът в профил „Изкуства” – Хореография (Съвременни танцови техники) стартира през 2010 г. Проектът, заложен в разкриването и утвърждаването на новата специалност, е амбициозен. Реализирането му има за цел, чрез изучаването на богата палитра от жанрове, училището да се превърне в истински танцов център от национален мащаб. Целта на обучението е да се създадат кадри с максимално широко приложение: от модерни балетни трупи, до танцов театър, мюзикъл и други подобни.

Учебната програма е съставена на база богатия опит на творческия екип, широкия спектър от наблюдения, специализации и участия в семинари с представители на последното поколение млади хореографи и преподаватели по съвременни танцови техники. Световна тенденция в модерната педагогика е изграждането на танцьори, които владеят максимален брой стилове и техники, наред с изключително добра подготовка по класически танц и jazz dance. В тази връзка е и стремежът ни да се изградят комплексни качества у бъдещите танцьори, чрез изучаване на танцови дисциплини в няколко направления:

- Класически танц - изработва всички необходими качества за един танцьор, като му дава задължителната основа в теоретично и техническо отношение и помага за изграждане на правилна постановка на корпуса;

- „Jazz dance” - едно вече утвърдено течение в съвременния танц, базирано на елементи от африканските и класическите традиции, позволява да се развият както танцувални умения, така и въображението чрез импровизации;

- За първи път в България в програмата са включени и обединените под най-общо понятие „стрийт денс” - един твърде разпространен и актуален стил в международен мащаб;

- Стил „Марта Греъм” - развива използването на вътрешната енергия на тялото, пренасочена към танцувални движения, изразяващи личността. Тук отново голяма роля играе импровизацията;

- Български народни танци – изучаването им е традиционно застъпено в НГХНИ, като тенденцията за взаимодействие на националния ни танцов фолклор с останалите танцови техники е особено изразена в хореографските търсения на съвременните български творци;

- Танци на народите - разширяват познанията на учениците за различните култури;

- Акробатична подготовка – застъпена е в процеса на работа, поради световната тенденция в танцовото изкуство да се включват все повече акробатични елементи.

Имено това съчетание на дисциплини отличава нашата специалност от всички останали подобни, но строго профилирани, изучавани в страната.

Наред с овладяването на танцово-сценичните умения, учениците в профил „Изкуства” – Хореография (Съвременни танцови техники) получават и пълната общообразователна подготовка, обхващаща учебния материал от пети до дванадесети клас. Обемът знания и предвидения за това хорариум от часове е в пълно съответствие с държавните образователни изисквания за всички средни училища.