Катедри

    Изложба  ПЛЕНЕР „ЕСЕН“ - 2012

   Изложбата e традиционна, с некомерсиална цел и проследява най - добрите постижения от работата на учениците от профил „Изкуства“ (Изобразително изкуство) на проведената в началото на месец септември тази година учебно-творческа практика - пленер.                                                                                       

   На изложбата са представени около 50 ученически творби от пейзажния жанр, най-вече архитектурни пейзажи, уловили красотата на българската природа и архитектурното наследство на градове като Балчик, Трявна, Велико Търново и Несебър. В изброените градове бяха проведени пленерите съответно на IX "Е", X "Е", XI "Е" и XII "Е" клас с ръководители Ивайло Т. Иванов (на IX клас), Радослав Радев (на X клас), Иван Димитров и Киро Янев (на XI клас) и Севдалина Драгнева (на XII клас).

  Показаните на изложбата творби са в размер 35/50 - 50/35 см. и са изпълнени в различни рисувателни техники с живописни и графични материали (върху акв. картон) сред които преобладават акварела, въглена и сухия пастел. Някои от тях са изработени с комбиниране на два живописни материала. В работите на учениците на изложбата може да се видят приложени на практика усвоените знания за перспективата, конструирането и светлосянъчното изграждане на фόрмата, за цветознанието.  Ясно личи стремежа на повечето ученици за обективно и точно отразяване на уникалната българска природа и архитектура - стара и нова, и за все по-голям индивидуален „почерк“ на изразяване.

  Изложбата ще бъде реализирана в два етапа поради невъзможността в една експозиция да се покажат всички добри постижения на учениците от четирите класа на проведените пленери.

 


2           3          4