Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

 Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

           Списък

                на учениците от 12г клас

              випуск 2007/2012г.

         Профил „Хуманитарен”- История и цивилизация

                За тяхната реализация във ВУЗ

 

 

                  

  1.

Алекс Даниелов Пейчев-Maasticht University-Германия-Международно право

  2.

Андриан Петев Петков-Медицински университет,Варна

  3.

Ваня Кирчева Стоянова НБУ-София-тетрално изкуство

  4.

Виктор Николаев Христозов-ИУ-Варна

  5.

Грациела Ангелова Димитрова- НБУ-София

  6.

Ивелина Даринова Димитрова-Техн.Университет-Варна

  7.

Ивета Вителинова Смолянова-Медицински университет,Варна

  8.

Калина Каменова Вълчанова-Технически университет,Варна-Индустриален мениджъмънт

  9.

Катерина Ивайлова Панчева-ИУ-Варна,Мениджмънт

  10.

Константина Ивелинова Иванова-Висше военноморско училище „Н.Вапцаров“–Варна

  11.

Крум Стоянов Андонов-не учи

  12.

Ксения Владимировна Юрочкина-Висше военноморско училище „Н.Вапцаров“–Варна

  13.

Мирела Живкова Желева- ИУ-Варна,Счетоводство и контрол

  14.

Петранка Георгиева Гроздева-Подготвя се за обучение в Швеция

  15.

Петя Христова Христова-ИУ-Варна,Маркетинг

  16.

Пламена Светославова Стоянова-YORK St John University,Англия

  17.

Преслава Драгостинова Енева-Hague University ofApplied Scences,Холандия,Европейско право

  18.

Руслана Антонова Карастоянова-Висше военноморско училище „Н.Вапцаров“–Варна

  19.

Снежана Петрова Кънева-Техн.Университет,Варна

  20.

Сребрина Тодорова Айладънова-ИУ-Варна,мениджмънт

  21.

Стелиян Свиленов Мирчев-Великотърновски университет,лингвинистика

  22.

Христо Рачев  Рачев-Медицински университет,Варна-стоматология

  23.

Цветелина Георгиева Георгиева-Свободен Университет Варна,право

  24.

Юлия Иванова Христова-Свободен университет,Варна-психология

  25.

Ясин Мусбах Абдул Рахман-Театрална Академия,Лос Анжелиз,кинорежисура