Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна


СПИСЪК

на учениците от ХII ж клас

Випуск 2012год

  За тяхната реализация във ВУЗ

 

 

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

Продължава образованието си във Висше учебно заведение:

1.

 Августина Стаменова Тодорова

ИУ - Варна

2.

 Апостол Димитров Янев

Колеж по туризъм - Варна

3.

 Жоржета Младенова Жекова

АМТИИ - Пловдив

4.

 Красимира Валентинова Бориславова

ИУ - Варна

5.

 Кремена Тодорова Костадинова

ИУ - Варна

6.

 Марина Иванова Аракчиева

ИУ - Варна

7.

 Мария Георгиева Стойкова

Колеж по туризъм - Варна

8.

 Николай Стефанов Гурбанов

АМТИИ - Пловдив

9.

 Фатме Кямил Мустафа

ТУ - Варна