Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Учебни профили

УЧЕБЕН ПЛАН
на


 
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства
“К.  Преславски” – Варна
    

                             профил  “Чуждоезиков” (Съвременни и класически езици) - VIII - XII клас
 

Профилиращи предмети:
 

            1. Първи чужд език

            2. Български език и литература

            3. Латински език

 

Учебни предмети

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

36

31

А+Б+В

Задължителна подготовка + Задължителноизбираема подготовка + Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

КОО

Български език и литература

 

 

 

 

 

1.

Български език и литература

4/144

5/180

5/180

5/180

5/155

2.

Старобългарски език

1/36

2/72

2/72

 

 

КОО

Чужди езици

 

 

 

 

 

       3. I Чужд език 19/684 5/180 5/180 5/180 5/155

4.

II Чужд език

 

4/144

4/144

4/144

4/124

5.

Старогръцки език

 

 

1/36

1/36

2/62

6.

Латински език

 

 

 

4/144

4/124

КОО

Математика,Информатика и Информационни технологии

 

 

 

 

 

7.

Математика

3/108

3/108

3/108

2/72

2/62

8.

Информатика

 

1/36

1/36

 

 

9.

Информационни технологии

 

1/36

1/36

 

 

КОО

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

10.

История и цивилизация

 

2/72

2/72

2/72

3/93

11.

География и икономика

 

1.5/54

1.5/54

1.5/54

1/31

12.

Философия

 

 

 

1.5/54

 

 

- Психология и логика

 

1.5/54

 

 

 

 

- Етика и право

 

 

1.5/54

 

 

13.

Свят и личност

 

 

 

 

2/62

14.

Естетика

 

 

 

1/36

2/62

15.

Културология

 

1/36

1/36

1/36

 

16.

Риторика

 

 

 

 

2/62

КОО

Природни науки и биология

 

 

 

 

 

17.

Биология и здравно образование

 

2/72

2/72

2/72

 

18.

Физика и астрономия

 

1.5/54

2/72

2/72

1/31

19.

Химия и опазване на околната среда

 

1.5/54

2/72

2/72

 

КОО

Изкуства

 

 

 

 

 

20.

Музика

1/36

1/36

 

 

 

21.

Изобразително изкуство

1/36

1/36

 

 

 

КОО

Домашен бит и технологии

 

 

 

 

 

22.

Технологии – езикова култура

1/36

 

 

 

1/31

КОО

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

23.

Физическо възпитание и спорт

2/72

2/72

2/72

2/72

2/62

 

ОБЩО

32/1152

36/1296

36/1296

36/1296

36/1116