Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12e клас

Випуск 2007/2012год

профил „Изкуства” (Изобразително изкуство)

За тяхната реализация във ВУЗ

     1.  Агоп  Крикор  Остаоглиян - Англия, дизайн

     2.  Анна  Михайлова  Колева - ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност  "Архитектура"

     3.  Велика  Миланова  Попова - не е кандидатствала във ВУЗ

     4.  Габриела  Димитрова  Димитрова - Технически университет - Варна, специалност "Инженерен дизайн"    

     5.  Деница  Добринова  Димитрова - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, факултет по       изобразителни изкуства,   специалност "Изящни изкуства - живопис"

     6.  Добри  Спартак  Джуров - Великобритания, BA (Hons) University of  Bolton, специалност "Games art"

     7.  Елена  Иванова  Караджова - Медицински университет „Професор д-р Параскев Стоянов“, Медицински колеж - Варна, специалност "Зъботехника"

     8.  Елисавета  Славчева  Иванова - кандидатствала "Зъботехника" /не е приета, в момента работи/

     9.  Елица  Станиславова  Иванова - Икономически университет - Варна, специалност "Счетоводство и контрол"

   10.  Йоанна  Жано  Стойкова - Технически университет - Варна, специалност "Инженерен дизайн"

   11.  Карина  Красимирова  Кондова - ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност  "Архитектура"

   12.  Константин  Иванов  Колев - ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност  "Архитектура"

   13.  Лилиан  Анджело  Димитрова - предстои да се яви на втори ДЗИ през 2013 година

   14.  Мария - Магдалена  Русева  Русева - продължава да бъде на самостоятелна форма на обучение в гимназията

   15.  Мария  Пламенова  Петкова - Технически университет - Варна, специалност "Инженерен дизайн"    

   16.  Мартина  Александрова  Александрова - Икономически университет - Варна, специалност "Маркетинг"

   17.  Микаел  Артюн  Бейлерян - Икономически университет - Варна, специалност "Туризъм"

   18.  Михаил  Каменов  Николов - ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност  "Архитектура"

   19.  Никола  Тодоров  Аврамов - Великобритания, University of Glamorgan, Cardiff, специалност "Media Technology"

   20.  Павлета  Георгиева  Георгиева - Великобритания, Aberystwyth University, специалност "Мениджмънт на туризма"

   21.  Петя  Стефанова  Ангелова - Дания, специалност "Архитектура"

   22.  Симона  Татянова  Симонян - не е нандидатствала във ВУЗ

   23.  Сияна  Руменова  Младенова - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

   24.  Христо  Красимиров  Костов - НАТФИЗ „Къстьо Сарафов“, специалност "Анимация"

                                                                  
                                                                                                   Класен  ръководител:  Ивайло Т. Иванов