Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
   Учебни профили  
Учебен план  V-VIII клас  
Учебен план  VIII-XII  клас

                      Изобразително изкуство

разширено изучаване на изобразително изкуство (V-VII клас)

профил "Изкуства" - Изобразително изкуство (VIII–XII клас)

 

Разширено изучаване:
       
Приемът се извършва след завършен IV клас, чрез проверка на способностите по изобразително изкуство. Учениците усвояват общообразователните предмети по стандартния учебен план, а в часовете по ЗИП и СИП могат да изучват допълнително рисуване и живопис, моделиране и конструиране и компютърна графика. Изложбите с най-добрите им творби украсяват и оживяват постоянно фоайетата на гимназията. След завършване на VII клас учениците могат да продължат обучението си в гимназията, след полагане на изпит по изобразително изкуство, организиран от Регионален испекторат по образование. Така се осигурява приемственост, плавно надграждане на знанията и уменията, комфорт без стрес от смяната на образователната среда.

Профилирано обучение:
      
Приемът се извършва по реда на Наредба 11 с изпит по изобразително изкуство след завършен VII клас. Срокът на обучение е 5 години. Приетите ученици изучават интензивно английски език. След завършване на VIII клас полагат изпит по чуждия език.
       В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език, в зависимост от желанието на учениците и възможностите на гимназията.
        Обучението в този профил дава възможност на учениците да работят в студиа по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Предметите история на изкуството, естетика, компютърна графика и дизайн подготвят учениците за теоретично осмисляне на изкуството, формират вкус и разширяват знанията за историческото наследство и култура.
        Арт-салон „Ракурси” (единствената действаща галерия в българско училище) е място за срещи на различни в гледните си точки авторски търсения. Възможността за постоянно участие в изложби стимулира идеите и творческо себеизразяване на учениците. Ежегодно най-добрите работи се публикуват в Алманаха на гимназията.
       За всеки клас задължително се организира учебно-творческа практика (пленер) в рамките на една учебна седмица (30 часа).
      Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и предмет по избор. По желание учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
      След завършване на гимназия учениците могат да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и др. В програмата са заложени достатъчен брой часове за етюдиране, което ги прави добре подготвени за кандидатстване във висши учебни заведения.