Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12в клас

Випуск 2007/2012год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ

 

1.     Албертина Николаева Дишлянова- замина за Австралия

2.     Боряна Петрова Иванова- Медицински колеж

3.     Венцислава Йорданова Славова –ВСУ

4.     Георги Илиев Георгиев- Морско училище

5.     Георги Петков Райков- Морско училище

6.     Илияна Даниелова Попова- ВСУ

7.     Ирина Бориславова Филатова- Икономически университет -Варна

8.     Йоана Венцеславова Гостева- Нов български университет - София

9.     Камелия Иванова Атанасова- нямам данни

10.  Милен Ивов Сакъзов- Морско училище

11.  Мирела Аведис Симонова- Колеж по туризъм

12.   Мирослав Бориславов Семов- ВСУ

13.   Надежда Живкова Захариева- не се е дипломирала

14.  Нели Димитрова Стамова- ВСУ

15.  Нели Николова Дойчева -ВСУ

16.  Николай Валентинов Григоров- ВСУ

17. Николета Илкова Тодорова - ВСУ

18. Светлозара Игорова Сулименко- нямам данни

19. Стоил Деянов Димитров- не учи

20.Теодор Илиянов Куртев- Морско училище

21.    Яница Миленова Минчева- ВСУ

 

                                                                              Класен ръководител:

                                                                                            / Маргарита Крумова /