Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

СПИСЪК

на учениците от ХII д клас

Випуск 2012год

  За тяхната реализация във ВУЗ

 

             Име, презиме, фамилия

Университет , специалност

1

Анита Руменова Манева

Тракийски университет-Стара Загора, ветеринарна медицина

2

Борислава Евгениева Ставрева

Югозападен университет „Н.Рилски“, история

3

Ванеса Драгомирова Кирилова

СУ „Св.Кл. Охридски“, неформално образование

4

Дениз Лютви Мустафа

Икономически университет-Варна, индустриален бизнес

5

Деница Ангелова Стаматова

Икономически университет-Варна, финанси

6

Деница Станкова Атанасова

Шуменски университет, туризъм

7

Десислава Александрова Александрова

Икономически университет-Варна, финанси

8 Елена Найденова Стефанова Икономически университет-Варна
9

Емона Илиева Илиева

Икономически университет-Варна, маркетинг

10

Женя Николаева Колева

Икономически университет-Варна, мениджмънт

11 Йоана Руменова Петрова Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий“ Велико Търново , приложна  лингвистика с френски език
12

Йово Йовчев Добрев

Шуменски университет, журналистика

13

Кристиян Павлов Пиринджиев

Икономически университет-Варна, статистика и иконометрия

14

Мирослава Христова Иванова

Варненски свободен университет, право

15

Преслав Митков Митев

Шуменски университет, национална сигурност

16

Ружа Пламенова Ангелова

Висше военноморско училище „Н.Вапцаров“–Варна, океанско инженерство

17

Силвана Пламенова Воденичарова

Колеж по туризъм- Варна, туризъм

18

Симона Красимирова Костадинова

Варненски свободен университет, право

19

Стефания Неделчева Неделчева

Технически университет-София, мехатроника

20

Шенер Шенол Якуб

Икономически университет-Варна, икономика на строителството

                                                                        

                                                                            Класен ръководител:  Павлина Георгиева