Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12a клас

Випуск 2007/2012год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ

     №

           Трите имена на ученика

Университет-специалност

 1.

 Аблена Георгиева Истаткова

Германия- град Есен   –  социални дейности

 2.

 Виктория Емилова Цонева

Икономически университет - град Варна финанси

 3.

 Десислава Любомирова Спирова

ВНВМУ”Н.Й.Вапцаров”- мениджмънт на водния транспорт

 4.

 Златина Валентинова Неделчева

ВТУ”Св. Св.Кирил и Методий”- връзки с обществеността

 5.

 Зорница Иванова Недялкова

Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов”-акушерство и гинекология

 6.

 Иван Стефанов Пенков

Германия-   град Берлин –    бизнес икономика     

 7.

 Камелия Илиева Илиева

работи

 8.

 Кристиана Красимирова Николаева

Икономически университет - град Варна маркетинг

 9.

 Кристин Красимирова Зангова

ВНВМУ”Н.Й.Вапцаров”- мениджмънт на водния транспорт

10.

 Кристиян Тодоров Траев

ВТУ”Св. Св.Кирил и Методий”- политология

11.

 Лилия Каменова Липчева

СУ”Климент Охридски”  - книгоиздаване

12.

 Лора Пламенова Стоянова

работи

13.

 Мариела Николаева Дякова

ВСУ”Черноризец Храбър”- право

14.

 Марина Марио Давидкова

Англия-University of Worcester - психология

15.

 Мария Божидарова Николова

Икономически университет-град Варна –счетоводство и контрол

16.

 Мария-Климентина Михайлова Райчева

ВСУ”Черноризец Храбър”- графичен дизайн

17.

 Пламена Ивелинова Иванова

СУ”Климент Охридски” – Английска филология 

18.

 Раделина Живкова Вангелова

ВТУ”Св. Св.Кирил и Методий”- приложна лингвистика

19.

 Румена Антонова Иванова

Германия-Магдебург-социални дейности

20.

 София Любенова Сариева

работи

21.

 Стела Красимирова Димитрова

ВТУ”Св. Св.Кирил и Методий” -  Социални дейности

22.  Стелиян Тихомиров Симеонов ВСУ”Черноризец Храбър”-право
23.  Теодора Стоянова Мерсинкова Икономически университет - град Варна - икономика на строителството

                                                                                   
                                                                      Класен ръководител:..............................................

                                                                                                          (Райна Димитрова)