НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
 

Катедри

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
С П И С Ъ К
на приетите ученици
профил "Хуманитарен" /Български език и литература/
с изучаване на английски език
след завършен начален етап на образование
                     
    Председател на училищната комисия по приема: