Начало Новини Прием Учебни профили Катедри Контакт Награди Реализация Настоятелство
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА
С П И С Ъ К
на класираните ученици
от прoверката на способностите по изобразително изкуство
след завършен начален етап на образование