Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

  Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

Списък

  На учениците от 12a клас

Випуск 2009/2014год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ

                                               
Трите имена на ученика: Реализация във ВУЗ
 Аела Ивелинова Николова  TEKO - Horning - Дания - брандинг
 Александър Минчев Илиев   ТУ -  Варна - компютърни системи и технологии
 Боряна Траянова Трайкова  МУ -  Варна - фармация
 Бояна Валентинова Василева  ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров“ - Варна – експлоатация на флота и пристанища
 Бояна Валентинова Василева    ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров“- Варна – експлоатация на флота и пристанища
 Виктория Живкова Николова  ИУ- Варна -  финанси
 Дамян Юриев Шишков  ИУ – Варна – финанси
 Даринела Пламенова Илиева  ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров“ – Варна – мениджмънт на водния транспорт
 Десислава Добромирова Копчева  СУ,,Климент Охридски“ - история
 Даринела Пламенова Илиева  ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров“ 
 Джем Ердуанов Халибрямов   МУ -  Варна -  медицина
 Джули-Джесика Едмонд Керян  ВСУ,,Черноризец Храбър“ - архитектура
 Ебру Хасан Хюсеин  ВСУ,,Черноризец Храбър“  – международен бизнес мениджмънт
 Жулиян Колев Колев  ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров“ – Варна - корабоводене
 Ива Стоянова Димитрова   HWR (Hochschule für Wirtschaft und Recht )  - международен бизнес мениджмънт -   Берлин
 Ирина Николова Николова   ИУ - Варна  - финанси 
 Катерина Красимирова Костова  СУ,,Климент Охридски“ –английска филология
 Маргарита Миленова Спасова  СУ,,Климент Охридски“ – социални дейности
 Мартина Иванова Арсенова  СУ,,Климент Охридски“ – културология
 Мила Валери Йотова  Колеж по туризъм – Варна -  мениджмънт на хотели и ресторанти 
 Митко Божидаров Иванов  ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров“ – Варна – корабни машини и механизми
 Моника Бориславова Георгиева  ВТУ,,Св.Св.Кирил и Методий“ – счетоводство и контрол
 Николета Йорданова Костадинова  СУ,,Климент Охридски“ – журналистика
 Петър Стилиянов Марков  ВСУ,,Черноризец Храбър“  - национална сигурност
 Сара Едмонд  Керян  ВСУ,,Черноризец Храбър“ – право
 Траяна Стефанова Тотева  University of Portsmouth. – Civil engineering /строително инженерство/
 Юлия Иванова Иванова  УАСГ- София   -  строително инженерство

                                

                                                  Класен ръководител:            Красимира Ангелова