Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна


СПИСЪК


на учениците от

П Р О Ф И Л   „Изкуства”- Музика

ХII з клас

Випуск  2003 - 2008 г.

За тяхната реализация във ВУЗ

 

1.Веселина Здравкова Панайотова, Икономически университет-Варна, Финанси,счетоводство и контрол

2.Георги Проданов - ТУ гр.Варна-машиностроителна техника и технологии ;магистратура-УХТ гр.Пловдив-„Топлотехника ”

3.Елена Васильевна Селемет-Регентская школа при МПДА,Россия-специалност диригент на църковен хор

4. Йордан Димитров Димитров - АМТИИ -Пловдив - Педагогика на обучението по музика

5. Камелия Миткова Димитрова, Икономически университет - Варна, Счетоводство и контрол

 6.Николина Димитрова Стоянова ТУ- Варна – Автоматика.Информационна и управляваща техника

7. Радостина Диянова Дачева -ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"-Технология и управление на флота и пристанищата

8. Радостина Иванова Иванова,ШУ "Константин Преславски"- Шумен, педагогика на обучението по музика.

9.Симона Иванова - ВСУ  - психология

10.Сияна Атанасова Радева, ШУ "Константин Преславски"- Шумен,начална предагогика

11. Сияна Стефкова Гюрова-ВСУ "Черноризец Храбър"-Варна, Международни отношения.

12.Станислава Веселинова Антонова , Икономически университет - Варна, Счетоводство и контрол

13.Станислава Красимирова Калчева-ВСУ "Черноризец Храбър"-Варна, Право

14. Теодора Дечкова Йорданова- СУ "Св. Климент Охридски" – Музикална педагогика

15.Хрисияна Тодорова Димитрова- АМТИИ –Пловдив- Педагогика на обучението по музика

16. Цветелина Петрова Петрова- ВУ Международен колеж-Албена, "Маркетинг и мениджмънт

17 Цветомира Димитрова Димитрова-Колеж по туризъм гр.Варна-мениджмънт на хотели и ресторанти; В.Търново- „Св. Св. Кирил и Методий „-туризъм