Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12в клас

Випуск 2008/2013год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ

  

                                                                             Класен ръководител:      Таня Брадова