Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

СПИСЪК

на учениците от ХII д клас

випуск 2009/2014 година       

профил “Хуманитарен”/История и цивилизация/

 

  За тяхната реализация във ВУЗ
 

Име, презиме, фамилия
 

Университет-специалност

1

АННА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
 

работи

2

БОРИС ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ

Икономически университет Варна-бизнес икономика

3

ДАНИЕЛ МИРОСЛАВОВ МИРЕВ

Технически университет Варна-социален мениджмънт

4

ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА

Икономически университет Варна-мениджмънт

5

 

ЖАКЛИН ЖЕЛЯЗКОВА ШОПОВА
 


Колеж по туризъм Варна-хотелиерство

6


ЙОАНА ВЕСЕЛИНОВА НИКОВА
 


работи

7

КИРИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

Технически университет Варна-индустриален мениджмънт

8

ЛЪЧЕЗАР КРАСИМИРОВ МАРЧЕВ

Великотърновски университет”Св.Св.Кирил и Методий”-психология

9


МИРОСЛАВА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
 


работи

10

НАТАЛИ МИЛЕНОВА ВЕЛИКОВА

Икономически университет Варна-бизнес икономика

11


НИЛЮФЕР РАХМИЕВА БИЛЯЛОВА
 

 

работи

12

ПЕТЪР ДАНИЕЛОВ ДАМЯНОВ

Великотърновски университет”Св.Св.Кирил и Методий”- право

13

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА

Икономически университет Варна-бизнес икономика

14


РАЙНА ЦОНКОВА ПАУНОВА
 


работи

15

РУСИ ИВАЙЛОВ АТАНАСОВ

Тракийски университет Стара Загора-рибовъдство и аквакултури

16


СОФИЯ СТЕФАНОВА СТАНКОВА
 


работи

17


СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ
 

 

Технически университет София-електроника

18

ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА

Икономически университет Варна- международни икономически отношения

19

ЦАНКО МАРИЯНОВ ЦАНЕВ

ВНВМУ”Н.Й.Вапцаров” Варна-експлоатация на пристанищата

20


ЯВОР ЧАВДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
 

 

ВНВМУ”Н.Й.Вапцаров” Варна- корабоводене

 

                                                                  Класен ръководител:  Петя Маркова