Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна


СПИСЪК


на учениците от

 

П Р О Ф И Л   „Изкуства”- Музика

ХII з клас

Випуск  1999-2003 г.

За тяхната реализация във ВУЗ
 

 

1. Андрей Таракчиев -бакалавър във ВСУ - Варна – специалност  Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

2.Ангелина Тодорова

3.Биляна Михайлова

4.Валентина Велкова

5.Валери Райков-ВСУ "Черноризец Храбър" Варна

6.Галин Николов -ШУ "Епископ Константин Преславски"

7.Димитър Дамянов -ВСУ "Черноризец Храбър" Варна

8.Зорница Тодорова -бакалавър в АМТИИ , гр. Пловдив(2003-2007; магистратура във ВТУ" Св.Св. Кирил и Методий", гр.Велико Търново(2007-2010);магистратура в АМТИИ, гр.Пловдив- 2012 г.

9.Катя Николова -бакалавър в Шуменски университет"Епископ Константин Преславски".

10.Кристиян Неделчев-АМТИИ, гр. Пловдив (2003-2008) магистратура
 Работи като муз. редактор в Радио Варна-БНР (2007- ... )

11.Мариана Цекова

12.Маринела Красимирова -ВСУ "Черноризец Храбър" Варна

13.Мария Видолова -бакалавър в АМТИИ, гр. Пловдив (2003- 2007) и магистратура във ВТУ "Св. Св. Киил и Методий", гр. Велико Търново (2007- 2010)

14.Мирена Кирилова

15.Надежда Манова -ШУ "Епископ Константин Преславски"

16.Петя Славова

17.Румен Митков -ВСУ "Черноризец Храбър" Варна

18.Светломира Видолова -бакалавър в АМТИИ, гр. Пловдив (2003- 2007) и магистратура във ВТУ "Св. Св. Киил и Методий", гр. Велико Търново (2009- 2012)

19.Станислав Кръчмаров -бакалавър в АМТИИ, гр. Пловдив