МОН предлага 10 училища във Варна да бъдат обявени за иновативни.
Предложените училища ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет.
Варненските училища са НГХНИ "Константин Преславски", ……………,…………………..,

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година