Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12д клас

Випуск 2008/2013год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ
 

   

              

                                                                                 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ………………..

                

В процес на изработване .