Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12ж клас

Випуск 2008/2013год

П Р О Ф И Л   „Изкуства”- Музика

За тяхната реализация във ВУЗ

  

                                                                             Класен ръководител:      Даниела  Георгиева