Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна


СПИСЪК

на учениците от

П Р О Ф И Л   „Изкуства”- Музика

ХII з клас

Випуск 2004год.

  За тяхната реализация във ВУЗ

 

1. Александър Михаилов
2.Борис Ненов-  "Педагогика" в Шуменски  университет "Епископ Константин Преславски",  магистратура "Образователен мениджмънт".

3.Вергиния Илиева -  "Педагогика на обучението по музика"-ВСУ   Варна.

4. Виделина Колева -"Педагогика на обучението по музика"-ВСУ  Варна.  

5. Добри Добрев
6. Жанета Димитрова - "Психология"  Велико Търново
7. Живко Маринов
8.Златина Стоянова
9.Кирил Христов
10. Красимира Атанасова- ИУ  Варна
11. Магдалена Димитрова  ВСУ- "Педагогика на обучението по музика"
12. Мартина Димитрова - "Счетоводство и контрол" в ИУ - Варна.
13. Мартин Михалев
14. Мелин Мустафова
15. Нели Аргирова
16. Никола Иванов-  "МИО"   ВСУ  - Варна
17. Петко Джамбазов- "Социални дейности"  - ШУ "Епископ Константин Преславски"
18.Пламена Янкова   "География и история"  ШУ "Епископ Константин Преславски"
19.Силвия Антимова – Холандски  колеж  Добрич - специалност  "Хотелски мениджмънт     "
20.Теодора Георгиева – ШУ"Епископ Константин Преславски", специалност  "Биология и Химия"
21. Филип Марков
22. Цветанка Рахнева