Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

  Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

Списък

  На учениците от 12a клас

Випуск 2010/2015год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ

             Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДАНОВ

Технически университет- Телекомуникации

АСПАРУХ АНТОНОВ КАМЕНОВ

Нейпиър, Единбург– software engineering

БЕТИ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА

Не е кандидатствала

БОГДАНА ЗАХАРИНОВА АТАНАСОВА

Софийски университет ''Св. Климент Охридски'' - Славянска филология

БОГДАНА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА

Колеж по туризъм- Мениджмънт на свободното време

ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ПЕТКОВ

Не е кандидатствал

ВЕСЕЛИНА БОГДАНОВА БОГОСЛОВОВА

ВВМУ-Морска експлоатация на флота и пристанището

ГАБРИЕЛА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА

Лесотехнически университет - Инженерен дизайн

ДЕНИЦА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

Тракийски университет-Ветеринарна медицина

ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Bedfordshire - Графичен дизайн

ИВАННА НЕСТОРОВА НЕСТОРОВА

Robert Gordon University - графичен дизайн

ИЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА

Не е кандидатствала

ИЛИЯНА ИЛИЕВА ИЛЧЕВА

Не е кандидатствала

ИЛКО РАДОМИРОВ ЯНЕВ

Технически университет-Електроника

ЙОАННА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

 

КРУМ ПЕТРОВ БОЛЯРОВ

Медицински университет-Фармация

МИРЕЛА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА

ИУ Варна - Бизнес икономика

НЕВЕНА НИКОЛАЕВА ЧЕРГАНОВА

ИУ Варна -Маркетинг

НЕЛИ БИСЕРОВА РУСЕВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия- Строителство на сгради и съоръжения

НИКОЛА ТАШКОВ БЪГОВСКИ

Не е кандидатствал

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

Bedfordshire - Графичен дизайн

ПЕТЪР ДОБРОМИРОВ ДИМИТРОВ

Софийски университет ''Св. Климент Охридски'' - Социология

ПРЕСЛАВА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

Шуменски университет- Приложна германистика

СТЕФАН ЮЛИЯНОВ ТРИФОНОВ

 

СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИУ Варна - Счетоводство и одит

ХРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

ИУ Варна - Туризъм

ХРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА КАСАБОВА

ИУ Варна - Бизнес икономика

 

                                                  Класен ръководител:     ТАТЯНА ТОДОРОВА