Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

В процес на изработване:

 

  Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

           Списък

                на учениците от 12г клас          

Випуск 2016 година

         Профил „Хуманитарен”- История и цивилизация

                За тяхната реализация във ВУЗ

 

 Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                                                                                            

  КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ