Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

В процес на изработване:

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

 СПИСЪК

На учениците от 12з клас

Випуск 2016 година

Профил „Изкуства” / Музика /

За тяхната реализация във ВУЗ
 

 Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 Класен ръководител: