Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

В процес на изработване:

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12в клас

Випуск 2016 година

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ

 

 Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                        

  КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ