Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

В процес на изработване:

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

СПИСЪК

на учениците от ХII д клас

Випуск 2016 година

профил “Хуманитарен”/История и цивилизация/

 

  За тяхната реализация във ВУЗ

 Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ