Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

В процес на изработване:

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12б клас

Випуск 2010/2015год

Профил „Хуманитарен” / Български език и литература/

За тяхната реализация във ВУЗ
 

 
 

 Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                                                                 КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ