Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

  СПИСЪК

На учениците от 12e клас

Випуск 2016 година

профил „Изкуства” (Изобразително изкуство)

За тяхната реализация във ВУЗ

 

 Трите имена на ученика:

Реализация във ВУЗ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

   Класен ръководител: