Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 


ПРЕДСТАВЯНЕ

 

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ е създадено през 1988 г. като хуманитарна гимназия. През 2003 г. училището е преименувано в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства, в резултат на доказани високи резултати в учебната, възпитателната и извънкласната дейност. Поради нормативните промени в новия Закон за предучилищното и училищно образование, от учебната 2017/2018 гимназията е преобразувана в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства. След защитен проект, с решение № 391 на Министерски съвет от 17.07.2017 г. е включено в списъка на иновативните училища в Република България.

Основата на дългосрочната политика за развитието на училището е разгръщане на творческия потенциал на учениците, чрез интеграцията на профилите по хуманитарни науки и изкуства. В резултат на това поетапно се създават, развиват и утвърждават профилите „Хуманитарен“ – Български език и литература и „Хуманитарен“ - История и цивилизация (1988 г.), „Изкуства“ - Изобразително изкуство (1995 г.), „Изкуства“ – Музика (1999 г.), „Чуждоезиков“ – съвременни и класически езици (2003 г.), „Изкуства“ – Хореография (2006 г.), „Обществени науки“ – География (2017 г.) и професионално обучение по професия „Танцьор“ с две специалности – Български танци и Модерен танц (2017 г.).

Повечето учебни планове, по които се извършва обучението в VII, IX, X, XI и XII клас са уникални, утвърдени със заповед на Министъра на образованието през 2003 г. Те са създадени от учителите, в сътрудничество с хабилитирани лица от ВУЗ и включват учебни предмети, които се изучават единствено в нашето училище. Учебните планове, по които се обучават учениците в V и VIII клас са иновативни, а в VI клас – типови.

 

1.     Характеристика на профилите

·        Профил „Хуманитарен“ в IX, X, XI и XII клас включва две направления – Български език и литература и История и цивилизация. Уникалността на обучението се определя от учебните предмети Фолклор и митология, Езикова култура, Риторика, Световни религии, Културология, Археология, История на изкуството,  Етнография. Учениците в двете направления изучават интензивно съвременни чужди езици и класическите езици латински, старогръцки и старобългарски. Възпитаниците на профила са носители на много престижни награди в областта на хуманитаристиката – от националните конкурси „Петя Дубарова“, „Живеем в земята на Ботев“, „Моята България“ и др. Сред сериозните научни постижения на учениците са наградите от редовното участие в сесиите на Ученическия институт към БАН. Изследователската дейност на учениците включва ежегодно участие в археологически експедиции; изследователски проект „Аспарухово – бъдеще на фолклорния свят“, включващ събираческа и изследователска дейност на автентичен фолклор; изследване на българската история, представено в поредица открити уроци по родолюбие. Създадена е училищна музейна сбирка със собствен фонд и годишен експозиционен календар. От учебната 2017/18 г. направлението „История и цивилизации“ е вече към профил „Обществени науки“, като запазва спецификата си, благодарение на иновативния си учебен план.

·        Профил „Чуждоезиков“ - Съвременни и класически езици – Приоритет в обучението по профила е интензивното изучаване на съвременни езици (английски, немски, френски, италиански и руски език) и разширено изучаване на класическите езици – латински и старогръцки. Съгласно промените в новия закон този профил ще съществува само в езиковите гимназии, поради което в училището няма да има нов прием по него.

·        Профил „Обществени науки“ се реализира за първи път през учебната 2017/18 г. и включва две направления – с първи профилиращ предмет История и цивилизации или първи профилиращ предмет География и икономика. Осъществява се по иновативни учебни планове, в които през годините допълнително се изучават Старобългарски език, Фолклор и митология, Езикова култура, Археология, Старогръцки език, Етнография, Латински език, История на изкуството, География и картография, Странознание и Екология.

·        Профил „Изкуства” - Изобразително изкуство – Обучението по живопис, скулптура, графика и приложни изкуства се реализира от известни варненски учители и творци. В учебния план на профила е включено изучаване на естетика, компютърна графика и дизайн и история на изкуствата. След десети клас обучението по изобразително изкуство се осъществява в специализирани студия. Характерно за профила е провеждане на ежегодна учебна практика – пленер.  Изявите на учениците включват постоянни участия в регионални и национални конкурси и проекти (естетизиране на средата в детски, здравни и социални заведения, както и училищната среда), изнесени изложби в културни институти на Варна, МОН – София и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Реализацията на учениците от профила е устойчиво насочена към висши учебни заведения със сходни специалности.

·        Профил „Изкуства“ - Музика – Освен традиционното обучение по народно пеене и народни инструменти (гайда, гъдулка, кавал и тамбура), на засилен интерес се радват поп и джаз пеенето, китарата, акордеонът и пианото. В учебния план на профила са включени дисциплините Солфеж, Анализ на музиката, Хорова практика, Народна музика, Хореография и Етнография. Заложено е и индивидуално обучение по музикален инструмент/пеене и по задължително пиано. Учениците от профила са участвали във всички национални и регионални фолклорни конкурси и са лауреати на стотици награди. Забележителни са изявите им и на международните конкурси „Фолклор без граници“, „Трикси“, „Маестро Захари Медникаров“, „Свят, изкуство и море“, „Роза ветров“ в Москва и „Меха“ в Хърватия. Всяка година сред учениците има удостоени със стипендии за даровити деца.

·        Профил „Изкуства“ – Хореография – Учениците се обучават по този профил в две направления - български народни танци и съвременни танцови техники. Обучението по хореография се допълва от Класически екзерсис, Характерен екзерсис, Танци на народите, Репертоарни образци, Теория на специалността, Композиция и импровизация, Етнография. Всяка година се провеждат изнесени творчески лагери. Учениците от профила са водещи в ежегодно провежданото „Най-дълго училищно хоро“. Освен богатата концертна дейност и участието в майсторските класове, над 60 пъти танцовите състави са лауреати от всички национални фолклорни конкурси, участници са в различни международни фестивали – в Италия, Китай, Румъния, Австрия и др. През 2016 г. учениците от паралелките с изучаване на хореография спечелиха националното телевизионно състезание на БНТ „Надиграй ме в училище“. След промените в новия закон за предучилищното и училищното образование, от учебната 2017/18 г. профилът продължава да съществува като професионално обучение по професия „Танцьор“ с две специалности – Български танц и Модерен танц.

 

2.     Извънкласни дейности:

·        Ежегодна Национална конференция по литература и философия с участие на известни български учени и творци. Провежда се без прекъсване от 1993 г. до сега.

·        Ежегоден Алманах с творчеството на учители и ученици със собствен идентификационен номер в Националната библиотека. Издава се от 1993 г. до сега;

·        Училищен вестник „Профили“ с две международни награди за училищна медия;

·        Художествена галерия „Ракурси“ с професионален статут и собствен изложбен календар. Създадена през 1999 г. Представя творби на ученици, учители и гостуващи експозиции;

·        Арт-салон – място за творчески срещи с изтъкнати културни дейци от страната и чужбина; място за провеждане на майсторски класове по музика и уроци по родолюбие;

·        Пролетен салон на изкуствата – ежегодно провеждан през месец април. Включва изложби, концерти, майсторски класове, музикален конкурс („Музикални бисери“), конкурс за рисунка върху асфалт („Тебеширено детство“), Графити фест, срещи с изпълнители на автентичен фолклор;

·        Активна концертна дейност – ежегодно участие в Рождественските и Великденски празници от културния календар на Община Варна; два коледни концерта на профил Музика и Хореография; ежегоден майски годишен концерт-спектакъл на училището; благотворителни концерти, подкрепящи социални и хуманитарни каузи; образователни концерти в училища и читалища;

·        Действащи художествени състави:

- Представителен ансамбъл на училището, включващ народен оркестър, народен хор и танцов състав (лауреат на всички национални конкурси, провеждани в България; носител на званието „Представителен“ от Националния конкурс „Орфеево изворче“)

- Представителен народен хор

- Детски народен хор

- Гайдарски оркестър

- Тамбурашки оркестър

- Китарен оркестър

- Духов оркестър

- Представителен танцов ансамбъл

- Детски танцов ансамбъл

- Танцов състав за съвременни танцови техники (вице-световен шампион от Dance World Cup 2012, Villah, Austria)

- Мажоретен състав

За хармоничното развитие и двигателната култура на учениците училището финансира спортни секции по волейбол, баскетбол, футбол и бадмингтон. Отборите на училището са заемали призови места на националните ученически игри.

 

3.     Организация на дейността:

Цялата мащабна дейност в СУ за ХНИ се реализира от екип, включващ 133 високо-квалифицирани педагогически специалисти и 30 души непедагогически персонал. Интересът към училището е постоянен и изключително сериозен. В настоящия момент в училището се обучават 1529 ученици, разпределени в 60 паралелки, както следва - 19 в профил „Хуманитарен“ – Български език и литература, 3 в профил „Хуманитарен“ – История и цивилизация; 1 в профил „Обществени науки – История и цивилизации; 1 в профил „Обществени науки“ – География и икономика; 4 в профил „Чуждоезиков“ - Съвременни и класически езици; 6 в профил „Изкуства“ - Изобразително изкуство; 5 в профил „Изкуства“ - Музика; 4 в профил „Изкуства“ – Хореография, 6 паралелки със засилено изучаване на български език и литература; 3 пралелки със засилено изучаване на изобразително изкуство; 3 пралелки със засилено изучаване на музика; 3 пралелки с изучаване на хореография.

Приемът в училището се извършва след завършен IV клас и след завършен VII клас.

 

4.     Материална база:

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ разполага с просторна и модерна материална база, включваща 33 учебни кабинети, 14 кабинети за индивидуално обучение по музика, 4 ателиета по изобразително изкуство, 3 хореографски зали със съблекални и баня, концертна зала, библиотека, галерия, музейна сбирка, гардероб с голям брой носии от различни фолклорни региони, физкултурен салон, хранилища, лаборатории, архив. Със средства от делегирания бюджет и спонсорство от училищното настоятелство е подменена вътрешната и външната дограма, обзавеждането в повечето класни стаи, подменена е подовата настилка във всички кабинети и зали; санирани са санитарните възли, преасфалтиран е училищният двор, зелените площи в двора са поддържани и обогатени с нови растителни видове, подменена е дворната настилка пред централния вход, обновено е централното стълбище, пребоядисани са всички коридори и учебни помещения. Изградена е вътрешноучилищна интернет мрежа до всеки кабинет, 13 кабинета са оборудвани с интерактивни дъски, два кабинета са оборудвани с терминални станции. В част от обучението се използва софтуерната система Енвижън. 7 кабинета са оборудвани с големи плазмени екрани. Монтирани са проектори, учителите разполагат с преносими и стационарни компютри, копирна и размножителна техника. Откритата спортна база включва футболно, хандбално, волейболно и баскетболни игрища, лекоатлетическа писта и спортен кът с многофункционални тренировъчни уреди.

 

5.     Проекти:

Училището работи по международните проекти „Коменски“ и „Еразъм +“, по националните проекти и програми Твоят час, Без свободен час, Квалификация на педагогическите кадри, Грижа за всеки ученик и др. Партньори сме и по проекти на Община Варна, свързани с културния календар на града и за подобряване на материалната база. Училището, съвместно с училищното настоятелство финансира дейности, свързани с изследователската дейност на учениците, творческите лагери, пленери и археологическите експедиции.

 

6.     Училището сътрудничи със следните български университети и културни институти:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Велико-Търновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Нов български университет, Националната художествена академия, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

СУ за ХНИ „К. Преславски“ е базово училище за провеждане на педагогическа практика на ШУ „Еп. К. Преславски“ и ВСУ „Ч. Храбър“. Активен партньор е и реализира съвместни проекти с Варненска и Великопреславска митрополия, Регионална библиотека „П. Славейков“, Парк-музей „Вл. Варненчик“, Военноморски музей, Археологически музей, Градска художествената галерия „Б. Георгиев“, Радио Варна, Регионален телевизионен център Варна, Телевизия Черно море, Драматичен театър и опера „Ст. Бъчваров“, Регионален държавен архив - Варна, Етнографски музей - Варна. Активен партньор сме на Община Варна за реализиране на проекта „Варна – младежка столица на Европа”, 2017 г.