Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К. Преславски” – Варна

 СПИСЪК

На учениците от 12ж клас

Випуск 2010/2015год

Профил „Изкуства” / Хореография /

За тяхната реализация във ВУЗ
 

1


Александър Иванов Тодоров
 

Lloyd's Maritime Academy

Ship Management

2

Ана-Мария Красимирова Желязкова

НАТФИЗ – София

Актьорство за куклен театър

3

Анджелика Артюн Ованезова
 

-

-

4


Ани Йорданова Атанасова
 

Колеж по туризъм - Варна

Мениджмънт на хотели и ресторанти

5


Габриел Галинов Георгиев
 

-

-

6

Даниел Галинов Миндов

Технически Университет - Варна

Автоматизация, информационни и управляващи компютърни системи

7

Даниел Стефанов Христов

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Балетна педагогика

8

Даяна Георгиева Георгиева

УНСС - София

 

Управление и администрация

9

Дилян Златков Галев

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - Варна

Българска народна хореография

10

Димитър Мирославов Маринов

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Българска народна хореография

11

Живко Валентинов Желязков

Технически Университет -  Варна

Софтуерни и интернет технологии

12

Илиана Тихомирова Петрова

Икономически

университет - Варна

Недвижими имоти и инвестиции

13

Йоана Теодорова Тодорова

 

 

-

14

Йордан Красенов Костов

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Българска народна хореография

15

Катерина  Михалева Димитрова

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - Варна /Технически Университет -  Варна

Българска народна хореография/ Експлоатация на флота и пристанищата

16

Марина Иванова Димитрова

-

 

-

17

Мария Гавраилова Дангова

-

 

-

18

Мария Кирчева Стоянова

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - Варна

Българска народна хореография

19

Михаела Христова Христова

Нов Български

Университет -  София

Танцов театър

20

Николай Добромиров Узунов

Технически Университет -  Варна

Софтуерни и интернет технологии

21

Нора Каменова Калчева

Технически Университет -  Варна

Индустриален Дизайн

22

Румен Светославов Радев

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - Варна

 

Българска народна хореография

23

Ясен Георгиев Петров

Технически Университет -  Варна

Топлотехника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КЛАСЕН   РЪКОВОДИТЕЛ: ………………..