Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 

Древни езици
 

Димитър  Иванов  Иванов

 

Учител по старогръцки език в НГХНИ „Константин Преславски”, гр.Варна от 01.09.2014 г.

Образование: висше, магистратура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

Специалност: Гръцка филология

Педагогически опит: От 2001 до 2006 г. е преподавател по гръцки език в СОУ „Георги

Измирилиев”, гр. Горна Оряховица в специализирана паралелка, профил „Чуждоезиков - гръцки

език”

Допълнителни квалификации: „Учител по гръцки език” - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр.

Велико Търново

Интереси:  гръцка митология, граматика на старогръцкия език, старогръцка култура