Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 
 Катедра хореография           

 
 

             Шопски танц

     "Представителният фолклорен ансамбъл на НГХНИ „Константин Преславски” започва своето съществуване след разкриването на профил „Изкуства” – Хореография през 2006. Става възможно обединяването на музика, песен и танц в едно естествено цяло. Съвместните изяви на народния хор, народния оркестър и танцовия състав на гимназията са изключително полезни за развитието на учениците в практическото прилагане на наученото по профили, а художественият резултат е повече от впечатляващ. Не закъсняват отличията, признанието на академичната общност и публиката. Изявите на ансамбъла са резултат от всеотдайната работа на ръководителите на отделните формации - Ивайло Иванов, Венелин Мутафчиев и Радостина Манева и съчетават творческите им идеи и постижения на едно наистина представително равнище."

 

 
 "Шопски танц"
- Ансамбъл

 при НГХНИ "К.Преславски" - Варна