Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 

Трите имена

телефон

e-mail

1

 Светла Богомилова Факлиева -председател

0885907579

clairef@abv.bg

2

 Ралица Стоянова Тодорова –заместник-председател

0888698438

iiddtt@abv.bg

3

 Антония Миладинова Попова

0889296380

antoniapopo@abv.bg

4

 Юлияна Димова Янева

0889197069

nroyanova@yahoo.com

5

 Диана Колева Манева

0886506776

ddmaneva@gmail.com

6

 Ивайло Антонов Гаджемов

0886143344

ohrananatruda@mail.bg

7

 Александър Тодоров Ганчев

0888635637

alex.ganchev@gmail.com

8

 Деян Петров Янков – заместник-председател

0877606474

dpya@abv.bg

9

 Марияна Захариева Жекова

0896652862

ymz@abv.bg

10

 Марин Живков Костов

0896738841

ko100ff@abv.bg

11

 Веселин Венелинов Аргиров

0887685430

arg.ves@abv.bg