Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 Приложение 1
 Приложение 2
 Приложение 3
 Приложение 4
 Приложение 4a
 Приложение 5
 Приложение 6

 

 
 

СПИСЪК
НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ
 ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 

 
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 С-1203 30.00 01.10.2017-до края на учебната 2017/2018 г.
2 С-1204 100.00 еднократна стипендия
3 С-1205 40.00 01.10.2017 - 31.01.2018
4 С-1206 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
5 С-1207 50.00 01.10.2017 - 31.01.2018
6 С-1208 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
7 С-1209 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
8 С-1210 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
9 С-1211 40.00 01.10.2017 - 31.01.2018
10 С-1212 50.00 01.10.2017 – 31.01.2018
11 С-1213 50.00 01.10.2017 – 31.01.2018
12 С-1214 40.00 01.10.2017 - 31.01.2018
13 С-1215 30.00 01.10.2017-до края на учебната 2017/2018 г.
14 C-1216 30.00 01.10.2017-до края на учебната 2017/2018 г.
15 С-1217 30.00 01.10.2017-до края на учебната 2017/2018 г.
16 С-1218 30.00 01.10.2017-30.06.2018  
17 С-1219 40.00 01.10.2017 - 31.01.2018
18 С-1220 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
19 С-1221 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
20 С-1222 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
21 С-1223 50.00 01.10.2017 - 31.01.2018
22 С-1224 40.00 01.10.2017 - 31.01.2018
23 С-1225 30.00 01.10.2017-до края на учебната 2017/2018 г.
24 С-1226 40.00 01.10.2017 - 31.01.2018
25 С-1227 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
26 С-1228 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
27 С-1229 30.00 01.10.2017-30.06.2018  
28 С-1230 30.00 01.10.2017-30.06.2018  
29 С-1231 50.00 01.10.2017-до края на учебната 2017/2018 г.
30 С-1232 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
31 С-1233 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
32 С-1234 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
33 С-1235 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
34 С-1236 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
35 С-1237 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
36 С-1238 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
37 С-1239 45.00 01.10.2017 - 31.01.2018
38 С-1240 50.00